„Zdrowie, aktywność i zdolność do pracy. Wyzwania polityki zdrowotnej i społecznej wobec osób niepełnosprawnych”

DSC00675 001660

Pod takim tytułem odbyła się 7 grudnia konferencja w Senacie RP szeroko omawiająca problematykę związaną ze zdrowiem osób niepełnosprawnych. Są to zarówno osoby starsze, jak i młode. Niepełnosprawność osób starszych wynika ze schorzeń neurologicznych oraz układu krążenia, natomiast u osób młodych ze schorzeń uwarunkowanych genetycznie oraz schorzeń na tle niedoborów immunologicznych.

Jednym z problemów są wysokie koszty związane z leczeniem przewlekłych chorób zapalnych uwarunkowanych immunologicznie. Łączny koszt leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy oraz choroby Leśniowskiego-Crohna wynosi 9,5 mld złotych rocznie.

Poza dbaniem o stan zdrowia ważne są wszelkie działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu, zwłaszcza młodych niepełnosprawnych osób. Problemem jest niskie zatrudnienie – w Polsce jest zatrudnionych zaledwie 24% młodych osób niepełnosprawnych, podczas gdy w innych krajach Unii Europejskiej 45% . Liczba osób w Polsce z orzeczoną niepełnosprawnością wynosi 1,3 mln. Ważnym elementem poprawy sytuacji powinna być między innymi edukacja pracodawców oraz doradztwo zawodowe.

Krystyna Knypl

DSC00695 002660