Spotkanie noworoczne Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

IMG 20170120 185053 200

20 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie noworoczne władz OIL w Warszawie z przedstawicielami władz ministerialnych i samorządowych, konsultantami krajowymi, przedstawicielami władz akademickich, dyrektorami szpitali i przychodni pracującymi na terenie izby warszawskiej. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele innych izb lekarskich oraz dziennikarze medyczni. Była na nim redaktor naczelna „Gazety dla Lekarzy”.

Prezes OIL w Warszawie dr Andrzej Sawoni w swoim wystąpieniu otwierającym spotkanie przedstawił dotychczasowe prace izby w ostatnim okresie. Istotnym elementem tych prac było wprowadzenie ubezpieczenia OC w ramach składki na samorząd lekarski, bliższe informacje są dostępne pod adresem http://izba-lekarska.pl/monitor-lekarski/aktualnosci-2015/ubezpieczenie-oc-w-skladce-na-samorzad/.

Rozszerzenie aktywności samorządu na rzecz środowiska lekarskiego oraz przyłączenie się nowych osób umożliwiają zbliżające się wybory. Kalendarz wyborczy jest dostępny pod adresem http://izba-lekarska.pl/kalendarz-wyborow-delegatow-na-okregowe-zjazdy-lekarzy-i-krajowy-zjazd-lekarzy-na-okres-viii-kadencji/.

W kuluarowych rozmowach podkreślano potrzebę intensyfikacji starań na rzecz poprawy wizerunku środowiska lekarskiego w przestrzeni publicznej.

Zapowiedziano kontynuację tego rodzaju spotkań. (K.K.)