Mózg patologicznych zbieraczy pracuje inaczej

Patologiczne zbieractwo, zwane też zespołem Diogenesa, polega na gromadzeniu oraz trudności z pozbywaniem się przedmiotów o małej użyteczności. Zbieractwu towarzyszy często trudność w podejmowaniu decyzji, perfekcjonizm oraz niska aktywność społeczna, smutek, skłonność do niepokoju oraz obniżonego nastroju.

 

Zaburzenie to dotyka około 3% społeczeństwa, jak wykazują badania dr. B. Tolina i wsp., których wyniki opublikowano na łamach „Archives of General Psychiatry”. Okolica przedniego zakrętu obręczy oraz okolica wyspy (insula) w badaniu fMRI wykazywały większe ukrwienie u osób z zespołem patologicznego zbieractwa w porównaniu z osobami zdrowymi. W badaniu uczestniczyły 43 osoby z zespołem zbieractwa oraz 30 osób zdrowych. Zakręt obręczy jest częścią układu limbicznego, który bierze udział w regulacji zachowań.

Źródło: Tolin D, et al. "Neural mechanisms of decision making in hoarding disorder" Arch Gen Psychiatry 2012; 69: 832-841.

DSC00917400

Fot. Mieczysław Knypl

GdL 8_2012