Wczesne objawy choroby Alzheimera

alzheimerr400

Podczas Alzheimer’s Association International Conference, która odbyła się w dniach od 12 do 17 lipca 2014 r. w Kopenhadze, przedstawiono wiele doniesień o wczesnej diagnostyce tego schorzenia.

Wiadomo, że upośledzenie węchu może być połączone z wczesnymi objawami choroby Alzheimera. Zagadnienie to omówiono w doniesieniu zatytułowanym Greater Neurodegeneration Associated with Worse Olfactory Function in Cognitively Normal Elderly, przedstawionym przez M.E. Growdona i wsp. W badaniu uczestniczyło 215 osób zakwalifikowanych do Harvard Aging Brain Study. Uczestnikom wykonywano skany PET oraz MRI mózgu, a także badano ich okulistyczne pod kątem obecności złogów beta-amyloidu. Węch badano za pomocą 40-punktowego University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT), a stan funkcji poznawczych oceniano za pomocą specjalnych testów. Stwierdzono, że osoby, które miały słabe wyniki w testach zapachowych, miały także wyższe stężenie beta-amyloidu, a także ścieńczenie kory śródwęchowej leżącej w pobliżu hipokampa. Kora śródwęchowa odgrywa rolę w rozpoznawaniu zapachów oraz tworzeniu krótkoterminowych wspomnień. Obszar ten jest jednym z wcześniej atakowanych obszarów mózgu w chorobie Alzheimera.

Podobne obserwacje przedstawiono w doniesieniu Odor Identification Deficits Linked with Transition from Mild Cognitive Impairment to Alzheimer’s przedstawionym przez D. Devananda i wsp. Obserwowali oni 1037 osób o średnim wieku 80,7 lat. Czas obserwacji wynosił 6 lat. W okresie tym badano pacjentów 3-krotnie. Choroba Alzheimera wystąpiła u 109 osób. W tej grupie również obserwowano upośledzenie węchu we wczesnym stadium choroby.

Inne możliwości wczesnej diagnostyki choroby Alzheimera to poszukiwanie złogów beta-amyloidu w siatkówce. Więcej o metodzie NeuroVision Eye test służącej do wykrywania złogów beta amyloidu w siatkówce można przeczytać pod adresem http://www.neurovisionimaging.com/ – badania w tym kierunku przeprowadzono na 20 osobach z chorobą Alzheimera. Wrażliwość badania jest szacowana na 85%, a specyficzność na 95%. Wyniki dobrze korelują z wynikami PET mózgu. Jest to II faza badań klinicznych nad zastosowaniem metody. (K.K.)

Źródło: http://www.alz.org/aaic/releases_2014/sun-830am-smell-eye-tests.asp

GdL 8_2014