Surowica ozdrowieńców w leczeniu COVID-19

Leczenie ciężkich przypadków COVIS 19 za pomocą surowicy ozdrowieńców budzi wiele nadziei. Na łamach „Journal of Medical Virology” ukazało się doniesienie zatytułowane Convalescent plasma transfusion for the treatment of COVID‐19: Systematic review autorstwa K. Rajendran i wsp. podsumowujące dostępne dane naukowe. Tę metodę leczenia stosowano w Chinach, Hiszpanii, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, opublikowano na temat tej terapii 110 artykułów. Stosowana dawka surowicy wynosiła 200-300 ml na jedną transfuzję, niektórzy pacjenci mieli powtarzane transfuzje. W chińskich badaniach podawano dawkę 200 ml surowicy ozdrowieńców z neutralizującym mianem przeciwciał >1:640.

Podawanie surowicy ozdrowieńców było już wcześniej stosowane, w poprzednich epidemiach grupy MERS, SARS. Zdaniem naukowców z FDA konieczne są szersze badania, które ocenią przydatność tej metody leczenia.

Emil von Behring sitzend400Emil von Behring

Po raz pierwszy metoda ta była zastosowana w 1890 roku przez Emila von Behringa, niemieckiego fizjologa, laureata Nagrody Nobla w 1901 roku z fizjologii i medycyny za odkrycie surowicy przeciwbłoniczej i przciwtężcowej. Emil von Behring urodził się we wsi Ławice na Mazurach. (K.K.)

Źródło: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25961  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Emil_Adolf_von_Behring

GdL 6_2020