Komisja Europejska wspiera szczepienia

Komunikat prasowy   

Bruksela, 4 czerwca 2020 r.

Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: Komisja Europejska zobowiązuje się przeznaczyć na rzecz GAVI 300 mln euro.

Komisja Europejska zapowiedziała dziś, że w latach 2021-2025 zamierza przeznaczyć 300 mln euro na GAVI – Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień. Pozwoli to na zaszczepienie 300 mln dzieci na świecie i sfinansowanie zapasów szczepionek zapewniających ochronę na wypadek pojawiania się ognisk chorób zakaźnych.

Zorganizowany dziś przez GAVI światowy szczyt w sprawie szczepień jest ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i zwiększenia zdolności w zakresie immunizacji w najbardziej podatnych na zagrożenie krajach świata. Ma to zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów globalnej reakcji na pandemię koronawirusa.

Na współorganizowanej przez Komisję Europejską konferencji darczyńców w związku z globalną reakcją na pandemię koronawirusa 4 maja zadeklarowano przekazanie na GAVI, Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień, ponad 1,5 mld euro, w tym 488 mln euro na dystrybucję szczepionki przeciwko koronawirusowi po tym, jak ona powstanie.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, powiedziała: Szczepionki mogą uratować życie tylko wtedy, gdy wszyscy potrzebujący będą mieli do nich dostęp, zwłaszcza w najbardziej narażonych społecznościach i regionach na świecie. Dlatego właśnie Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień jest tak ważny. Daje on krajom rozwijającym się środki do budowania silniejszych systemów opieki zdrowotnej i programów immunizacji, tak aby świat stawał się coraz bezpieczniejszy. Cieszę się, że Komisja Europejska może wspierać GAVI w tak istotnych działaniach. Pomoże nam to przezwyciężyć obecną pandemię i uniknąć następnej.

Komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych, Jutta Urpilainen, powiedziała: Budowanie systemów szczepień jest podstawowym elementem działań, jakie UE prowadzi wraz z krajami partnerskimi i GAVI na rzecz wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej, a na etapie wychodzenia z pandemii COVID-19 będzie ono miało tym większe znaczenie. Poprawa dostępu dzieci do podstawowej opieki zdrowotnej, zwłaszcza do skutecznych i bezpiecznych szczepionek, pozwoliła zmniejszyć o blisko połowę śmiertelność dzieci na świecie w latach 2000-2017. Sukces naszych wspólnych działań w następnych pięciu latach zależeć będzie w dużej mierze od zdolności zapewnienia dzieciom z grupy większego ryzyka dalszego dostępu do szczepionek.

Zadeklarowana przez Komisję kwota 300 mln euro przekracza jej całkowity dotychczasowy wkład na rzecz sojuszu. Środki te pozwolą:

zaszczepić 300 mln dzieci i uratować od śmierci do 8 milionów osób;

zapewnić pomyślne przejście niektórych krajów na samofinansowanie;

uruchomić 3,6 mld dolarów w ramach współfinansowania krajowego i programów szczepień finansowanych ze środków własnych;

dostarczyć ponad 3,2 mld dawek szczepionek ratujących życie do 55 krajów;

ułatwić 1,4 mld kontaktów między rodzinami a służbami opieki zdrowotnej dzięki szczepieniom;

zapobiec powtórnemu pojawieniu się polio dzięki rutynowym programom szczepień za pomocą szczepionki inaktywowanej realizowanym we współpracy ze Światową Inicjatywą na rzecz Walki z Polio;

finansować zapasy szczepionek przeznaczone do użycia w sytuacjach awaryjnych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się groźnych chorób.

Poczynione dziś zobowiązanie opiera się na założeniu, że nowe wieloletnie ramy finansowe UE, a zwłaszcza Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), z którego pochodzą środki, jakie mają trafić do Globalnego Sojuszu na rzecz Szczepionek i Szczepień, zostaną przyjęte zasadniczo w formie zaproponowanej przez Komisję Europejską. 2 czerwca komisja zaproponowała zwiększenie budżetu ISWMR na okres 2021-2027 do 86 mld euro w cenach z 2018 r. (96,4 mld euro według cen bieżących), co obejmuje 10,5 mld euro z nowego programu Next Generation EU.

IP/20/989

GdL 7_2020