Badania kliniczne nad lekami stosowanymi w COVID-19

Na łamach pisma „Le Infezioni in Medicina” (nr 2, 198-211, 2020) ukazał się artykuł Update on treatment of COVID-19: ongoing studies between promising and disappointing results autorstwa S. Esposito i wsp. na temat badań klinicznych dotyczących leków stosowanych w COVID-19.

Autorzy podają, że trwa 40 badań klinicznych dotyczących chlorochiny i hydroksychlorochiny, 5 dotyczących favipiraviiru (Aviganu) i 23 dotyczących stosowania surowicy ozdrowieńców.

Badania są zaplanowane na kilka miesięcy do kilku lat. (K.K.)

Źródło: https://www.infezmed.it/media/journal/Vol_28_2_2020_10.pdf    

GdL 7_2020