COVID-19 i czynniki ryzyka powikłań kardiologicznych

W artykule Cardiovascular complications in COVID-19 autorstwa B. Long i wsp. opublikowanym na łamach „The American Journal of Emergency Medicine” przedstawiono czynniki ryzyka powikłań kardiologicznych w przebiegu COVID-19. Należą do nich: starszy wiek, współistniejące schorzenia układu krążenia, nerek, płuc oraz cukrzyca, zaburzenia w układzie krzepnięcia, schorzenia wielonarządowe, unieruchomienie.

Sprzyjają one wystąpieniu niewydolności krążenia, zaburzeń rytmu, zawału serca, zatorowości płucnej. (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7165109/   

GdL 7_2020