Powietrze, woda i… telekomunikacja

uzytkownicy internetu 2005 2019

Na stronach International Finance Corporation World Bank Group opublikowano raport COVID-19’s Impact on the Global Telecommunications Industry, w którym czytamy:

Pandemia COVID-19 – być może bardziej niż jakiekolwiek inne wydarzenie w historii ludzkości – pokazała kluczowe znaczenie, jakie infrastruktura telekomunikacyjna odgrywa w utrzymywaniu łączności i prowadzeniu działalności gospodarczej, rządów i społeczeństw.
Ze względu na zakłócenia gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią, ludzie na całym świecie polegają na nowoczenej technice w zakresie informacji, dystansu społecznego i pracy w domu.

Nasz komentarz: telekomunikacja staje się potrzebna dla przetrwania współczesnych społeczeństw w stopniu nie mniejszym niż powietrze i woda. (K.K.)

Źródło: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1d490aec-4d57-4cbf-82b3-d6842eecd9b2/IFC-Covid19-Telecommunications_final_web_2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n9nxogP

tele 1400

Fot. Krystyna Knypl

Źródło wykresu: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx  

GdL 7_2020