Strategia farmaceutyczna: Komisja Europejska rozpoczyna otwarte konsultacje publiczne

Komunikat prasowy Bruksela 16 czerwca 2020

Komisja Europejska rozpoczyna dziś internetowe konsultacje publiczne w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy. W następstwie pandemii COVID-19 strategia, która będzie również wpisywać się w nowo zaproponowany Program UE dla zdrowia i dostosowywać się do programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”, będzie miała na celu zapewnienie Europie zaopatrzenia w bezpieczne i przystępne cenowo leki. Pozwoli to zaspokoić potrzeby pacjentów i wspierać europejski przemysł farmaceutyczny w utrzymywaniu roli innowatora i światowego lidera. Konsultacje potrwają trzy miesiące i będą się składać z pytań, które skupią się na kluczowych tematach, takich jak: autonomia strategiczna i produkcja leków, dostęp do leków po przystępnych cenach, innowacje, zrównoważenie środowiskowe i wyzwania związane ze zdrowiem.

Komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides skomentowała: Strategia farmaceutyczna dla Europy jest podstawą naszej polityki w dziedzinie zdrowia na najbliższe pięć lat i jest to okazja dla wszystkich zainteresowanych stron do udzielenia nam pomocy w jej kształtowaniu. Apeluję do stowarzyszeń pacjentów, przemysłu, organów publicznych, środowisk akademickich i ogółu społeczeństwa do udziału w konsultacjach. Dzięki strategii, którą przedstawię do końca roku, będziemy reagować na wyzwania spotęgowane pandemią COVID-19 i na wszystkie problemy strukturalne w zakresie dostępu, przystępności cenowej i strategicznej autonomii naszej Unii w dziedzinie leków. Musimy zadbać o to, by wszyscy pacjenci mieli dostęp do optymalnej opieki i leków po przystępnych cenach. Razem dokonamy zmiany.

Celem strategii jest stworzenie odpornego na upływ czasu systemu, który przyniósłby korzyści związane z cyfryzacją i promował innowacje, zwłaszcza w obszarach, w których potrzeby nie są zaspokajane, takich jak środki przeciwdrobnoustrojowe, leki dla dzieci i leki na choroby rzadkie. Komisja zamierza również zmniejszyć zależność UE od importu z państw trzecich. Obecnie część farmaceutycznych składników czynnych niezbędnych do produkcji niektórych leków generycznych (w tym starszych antybiotyków, leków onkologicznych i najbardziej podstawowych leków, takich jak paracetamol) pochodzi z Chin i Indii.

Strategia przyczyni się także do zmniejszenia wpływu leków na środowisko i rozwiązania problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Ponadto obecny kryzys związany z pandemią COVID-19 pokazał, że UE musi mieć pewność, że leki – w tym szczepionki – są dostępne w każdych okolicznościach.

Równolegle do konsultacji w najbliższych tygodniach i miesiącach Komisja przeprowadzi również dwustronne rozmowy techniczne z zainteresowanymi stronami.

Kolejne kroki

Strategia ta, zgodna ze strategią przemysłową UE oraz priorytetami nakreślonymi w Europejskim Zielonym Ładzie, planie walki z rakiem i strategii cyfrowej, będzie stanowić odpowiedź na długoterminowe wyzwania, z których część została spotęgowana przez kryzys związany z COVID-19.

Celem konsultacji jest umożliwienie społeczeństwu, ekspertom i zainteresowanym stronom wniesienia wkładu i wyrażenia opinii na temat najlepszych sposobów rozwiązywania problemów związanych z lekami w UE. Wyniki konsultacji społecznych pomogą w opracowaniu jesienią strategii farmaceutycznej, która ma zostać przyjęta do końca roku.

Konsultacje potrwają 13 tygodni, tj. do 15 września 2020 r., a pytania są dostępne za pośrednictwem EUSurvey.

Oprócz konsultacji publicznych 2 czerwca Komisja rozpoczęła również konsultacje w sprawie planu działania dotyczącego tej strategii, które potrwają do 7 lipca 2020 r.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_pl

Nasz nowy i ambitny program Program UE dla zdrowia

IP/20/1065

GdL 7_2020