Webinarium Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej o COVID-19

Krystyna Knypl

Zespół ekspertów z Polski i Szwajcarii przedstawił 2 lipca 2020 r. prezentację na temat COVID-19 podczas webinarium, podsumowując dotychczasowe spostrzeżenia i doświadczenia oraz odnosząc się do przyszłości.

Ciąg dalszy pandemii jest możliwy

Ogólny wydźwięk prezentacji można określić następująco: dość dobrze poradziliśmy sobie z pandemią wywołaną przez koronawirusa zarówno Polsce, jak i w Szwajcarii, ale musimy być świadomi, że nie koniec zagrożeń.

Jako pierwszy swoją prezentację przedstawił dr Daniel Koch, specjalista ds. zdrowia publicznego https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Koch_(Swiss_physician); skoncentrował się na omówieniu strategii dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Trudno obecnie określić, która ze strategii jest najbardziej skuteczna, konieczne jest więc stosowanie kilku. Zalecenia typu lockdown w razie nawrotu pandemii jego zdaniem powinno stosować się do grup największego ryzyka, czyli osób starszych.

Najważniejsze jest noszenie maseczek!

Dr Paweł Abramczyk (dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic z Głównego Inspektoratu Sanitarnego) przypomniał przebieg pandemii w Polsce. Pacjentem zero był 60-letni mieszkaniec zachodniej Polski, który wracał autobusem z Niemiec, gdzie uczestniczył w balu ostatkowym. Pacjentem nr 2 był pasażer siedzący obok niego, a pacjentem nr 3 – pasażer siedzący nieco dalej, w linii skośnej. Od 4 marca w Polsce zanotowano 35 146 przypadków zakażenia, 22 209 wyleczono, zmarły 1492 osoby. Maksymalna liczba dziennie zdiagnozowanych wynosiła 600 przypadków. Przedstawiciel GIS proponuje używanie określenia „dystans przestrzenny”, a nie „dystans społeczny”. Najważniejszym obecnie postępowaniem profilaktycznym jest noszenie maseczek tam, gdzie jest to wymagane, czyli w miejscach, gdzie jest trudno utrzymać dystans przestrzenny. Druga fala pandemii możliwa jest w sierpniu – według przedstawiciela GIS. Jedną z przyczyn będzie poluzowanie zachowań społecznych w związku z wakacjami. Najbardziej wiarygodny jest test PCR, inne testy nie są dostatecznie wiarygodne. Potężnym wyzwaniem może być jesienne nałożenie się dwóch pandemii – grypy i COVID-19.

Pacjenci z innymi schorzeniami

W kolejnym wystąpieniu zwrócono uwagę na wpływ pandemii koronawirusa na kondycję zdrowotną pacjentów z innymi schorzeniami. Aż 42% pacjentów z chorobami onkologicznymi miało przełożoną lub wstrzymaną kurację przeciwnowotworową. Szacuje się, że zaledwie 0,07% populacji światowej wyzdrowiało i teoretycznie może być odporna na ponowne zakażenie kronawirusem. Taka sytuacja stwarza nowe zadania dla branży farmaceutycznej. Prognozę na temat, co nas czeka w nadchodzącej przyszłości, możemy poznać pod adresem: https://futureproofinghealthcare.com/.

Pokolenie lockdown

Okazuje się, że niespostrzeżenie pojawiło się nowe pokolenie, zwane „lockdown generation” (https://news.un.org/en/story/2020/05/1064912), które zdaniem naukowców wymaga i w przyszłości będzie wymagało dodatkowego wsparcia. Są to młodzi dorośli, którzy po raz pierwszy w życiu zetknęli się z tak trudną sytuacją, jaką były i są ograniczenia w prowadzeniu dotychczasowego trybu życia oraz sposobu pracy. Wprawdzie młodzi ludzie często prowadzili niezbyt aktywny tryb życia, ale był to ich własny wybór. Przestrzeganie zaleceń czasu pandemii okazało się ograniczeniem trudniejszym do zniesienia.

Schorzenia sercowo-naczyniowe

Istotnym problemem w czasie COVID-19 okazał się ograniczony dostęp do świadczeń kardiologicznych. Prof. Tomasz Zdrojewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ocenił, że spowodowało to większą liczbę rozległych zawałów serca, prowadzących w przyszłości do nasilenia niewydolności serca u tych pacjentów.

Musimy być przygotowani na powrót pandemii – tę opinię wyrażali wszyscy prelegenci. Konieczne jest promowanie szczepień oraz szerzenie wiedzy o konieczności noszenia maseczek.

Dziennikarskie podsumowanie webinarium

Dobry dziennikarz powinien podsumować każde zagadnienie w jednym zdaniu, niezależnie od tego, jak skomplikowana jest materia. Moje podsumowanie jest następujące:

Pandemia COVID-19 nie minęła, ona tylko pojechała na urlop.

Sylwetki ekspertów oraz program konferencji: https://forumdialogu.swisschamber.pl/#najblizsza

KK ze sluchawkami400

Krystyna Knypl

Fot. Mieczysław Knypl

GdL 8_2020