Ostre zespoły wieńcowe – nowe dane o mechanizmach powstawania

Canakinumab bound to IL 1400Kanakinumab

Wiedza o ostrych zespołach wieńcowych ulega ciągłemu pogłębianiu, dzięki czemu powstały nowe sposoby diagnozowania tych schorzeń oraz uzyskuje się lepsze wyniki leczenia. Na łamach „European Heart Journal” ukazał się artykuł zatytułowany Typical and atypical acute coronary syndromes: inflammation, vasoconstriction, and dissection as major mechanisms, którego autorem jest Thomas F Lüscher.

O ile początkowo uważano ostre zespoły wieńcowe głównie za zdarzenie zakrzepowe, o tyle obecnie wiemy, że pęknięcie płytki miażdżycowej i uszkodzenie śródbłonka także są zdarzeniami sprzyjającymi powstawaniu skrzepu wewnątrznaczyniowego. Najnowsze badania wykazały, że ponadto mechanizmy zapalne prowadzą do pęknięcia płytki miażdżycowej i uszkodzenia śródbłonka, a w dalszym przebiegu do wystąpienia objawów klinicznych ostrego zespołu wieńcowego. Ta koncepcja doświadczalna została potwierdzona klinicznie w badaniu Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis Outcomes (CANTOS), w którym ustalono ponadto rolę interleukiny-1β (IL-1β). Wyniki badania opublikowano w 2017 roku i planowano kontynuację prac. Jednakże 4 grudnia 2018 r. firma Novartis Europharm Ltd. oświadczyła, że chce wycofać swój wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu kanakinumabu, aby zapobiec poważnym powikłaniom naczyniowym miażdżycy, takim jak udar mózgu i zawał serca. Jednym z powodów była obserwacja, że lek zwiększa ryzyko chorób nowotworowych. (K.K.)

Źródło: https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/23/2135/5859109   

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/withdrawn-applications/canakinumab-novartis  

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Canakinumab#/media/File:Canakinumab_bound_to_IL-1%CE%B2.png:Canakinumab_bound_to_IL-1%CE%B2.png

GdL 8_2020