Ocena stanu zdrowia pilotów samolotów pasażerskich

statystyka lotow1200

Choć ostatnie wydarzenia związane z COVID-19 znacząco ograniczyły ruch pasażerski, to linie lotnicze poszukują metod zwiększenia liczby pilotów zdolnych do wykonywania swojego zawodu.

Gdy odwiedzimy stronę https://www.flightradar24.com/34.47,-116.14/2, to ze zdziwieniem zobaczymy, że samoloty nadal dość gęsto pokrywają niebo nad wszystkimi kontynentami.

Obecnie przepisy europejskie nakazują ograniczenie limitu wieku pilotów do 60 lat w komercyjnych lotach przy załodze jednoosobowej oraz do 65 lat w wypadku załogi wieloosobowej. Obowiązkowe jest poddawanie się badaniom lekarskim: co roku w wypadku pilotów wykonujących loty w załodze wieloosobowej oraz co 6 miesięcy w wypadku pilotów powyżej 60. roku życia lub wykonujących lot w załodze jednoosobowej.

Zagadnienie oceny zdrowia oraz limitu wieku pilotów omówili R. Simons i R. Maire w artykule Extending the age limit of commercial pilots? opublikowanym na łamach „European Heart Journal”.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zleciła przeprowadzenie badań, które określą, czy i o ile jest możliwe podniesienie limitu wieku pilotów.

Okazuje się, że aż 50-70% zdarzeń chorobowych, które uniemożliwiają pilotowi kontynuowanie pracy podczas lotu, nie jest związanych z wiekiem – przykładem takiego schorzenia wymienionym w artykule jest ostre zapalenie żołądka i jelit przebiegające z biegunką. Pozostałe stany chorobowe są na ogół związane z wiekiem i większość dotyczy układu sercowo-naczyniowego.

W związku z tym zaleca się, aby załogi w wieku powyżej 40 lat były okresowo badane pod kątem oceny ryzyka sercowo-naczyniowego.

Zleceniodawcy mają nadzieję na podniesienie limitu wieku dla pilotów wykonujących loty jednoosobowo do 65 lat. (K.K.)

Źródło: https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/24/2239/5861073

Źródło wykresu: https://www.flightradar24.com/data/statistics

GdL 8_2020