Komisja Europejska przystępuje do programu na rzecz globalnego dostępu do szczepionki przeciwko COVID-19 (ang. Vaccine Global Access Facility, COVAX)

Komunikat prasowy 

Bruksela, 31 sierpnia 2020 r.

Komisja Europejska potwierdziła dziś swoje zainteresowanie uczestnictwem w programie COVAX na rzecz sprawiedliwego dostępu do przystępnych cenowo szczepionek przeciwko COVID-19 dla wszystkich, którzy ich potrzebują. W ramach wysiłków w formule „Drużyna Europy” Komisja ogłosiła dziś również, że w kontekście globalnej reakcji na pandemię koronawirusa wniesie wkład w wysokości 400 mln euro w postaci gwarancji na rzecz wsparcia COVAX i jego celów.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: Globalna współpraca jest jedynym sposobem pokonania ogólnoświatowej pandemii. Dzięki globalnej reakcji na pandemię koronawirusa i kampanii „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości” zobaczyliśmy, że cały świat zjednoczył swoje siły. Do tej pory zadeklarowano 16 mld euro, a najbardziej utalentowani naukowcy i organizacje łączą swoje wysiłki, aby opracować szczepionki, testy i metody leczenia, które będą naszym powszechnym, wspólnym dobrem. Komisja ogłasza dzisiaj, że wniesie wkład w wysokości 400 mln euro na rzecz COVAX, aby umożliwić współpracę w zakupie przyszłych szczepionek z korzyścią dla krajów o niskich i średnich dochodach. Jestem przekonana, że przybliży nas to do osiągnięcia naszego celu: pokonania wirusa wspólnymi siłami.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Jedynie podejmując globalną i solidarną współpracę, możemy pokonać koronawirusa. Potrzebujemy międzynarodowego podejścia polegającego na współpracy wielu podmiotów, a jak pokazujemy dzisiaj „Drużyna Europy”, czyli Komisja Europejska i państwa członkowskie UE, zobowiązała się do zapewnienia powodzenia programu COVAX i ułatwienia wszystkim ludziom na całym świecie sprawiedliwego dostępu do szczepionki.

Jutta Urpilainen, komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych, powiedziała: Tylko jeżeli zapewnimy sprawiedliwy dostęp do szczepionki przeciwko COVID-19 na całym świecie, zakończymy pandemię i zapewnimy trwałe ożywienie gospodarcze; współpraca z naszymi krajami partnerskimi ma kluczowe znaczenie, abyśmy mogli doprowadzić do lepszej i zdrowszej odbudowy.

Program COVAX, który jest współkierowany przez Gavi, Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień, Koalicję na rzecz innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (CEPI) i WHO, ma na celu przyspieszenie opracowania i produkcji szczepionek przeciwko COVID-19 oraz zapewnienie sprawiedliwego i równego dostępu dla wszystkich krajów na świecie.

W ramach wspólnego zaangażowania UE (Komisji, państw członkowskich i europejskich instytucji finansowych, w szczególności EBI) w celu uruchomienia zasobów na rzecz globalnej reakcji na pandemię koronawirusa, Komisja zamierza zmobilizować do 400 mln euro w postaci gwarancji na rzecz wsparcia programu COVAX i jego podstawowych celów w ramach wysiłków formuły „Drużyna Europy”. Szczegółowe warunki udziału i wkładu UE zostaną określone w najbliższych dniach i tygodniach. „Drużyna Europy” jest gotowa wykorzystać swoją wiedzę fachową i zasoby w pracy w ramach COVAX, aby przyspieszyć opracowanie i produkcję światowej podaży szczepionek dla obywateli na całym świecie, w biednych i bogatych krajach, a także aby zwiększyć skalę tych prac i produkcji.

Udział UE w programie COVAX będzie stanowił uzupełnienie trwających negocjacji UE z przedsiębiorstwami produkującymi szczepionki. Celem tych negocjacji jest zwiększenie zdolności produkcyjnych producentów szczepionek, co zintensyfikuje globalne wysiłki. 

GdL 9_2020