Unia Europejska przeznacza 150 mln euro na transport podstawowych produktów medycznych

Komunikat prasowy 

Bruksela, 18 września 2020 r.

Unia Europejska zapewnia 18 państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu na transport do Europy podstawowych produktów medycznych wsparcie finansowe na kwotę 150 mln euro za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Za pośrednictwem tego instrumentu UE sfinansowała między kwietniem a wrześniem 2020 r. transporty ładunków, które obejmowały ratujące życie środki ochrony indywidualnej, leki i sprzęt medyczny.

Przykładowo wsparto transport wspólnej dostawy ponad 1000 ton podstawowych środków ochrony indywidualnej do Czech i Słowacji. W ramach instrumentu UE sfinansowała również transport ponad 1000 ton środków ochrony indywidualnej zakupionych przez włoskiego nadzwyczajnego komisarza ds. kryzysu związanego z koronawirusem, a także ponad 400 ton gogli, jednorazowych fartuchów, masek i odzieży ochronnej na Litwę drogą lotniczą i kolejową.

Nadal wspieramy nasze państwa członkowskie w lepszym przygotowaniu się do walki z pandemią koronawirusa. Sfinansowaliśmy transport podstawowych produktów medycznych w całej UE. Artykuły te zostały dostarczone tam, gdzie były najbardziej potrzebne, jako wsparcie dla krajowych działań na rzecz ratowania życia i pomoc w lepszym wyposażeniu szpitali i personelu służby zdrowia – powiedział komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič.

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na rzecz transportu sprzętu i personelu medycznego oraz pacjentów

Przydział środków w wysokości 150 mln euro stanowi część kwoty 220 mln euro udostępnionej w kwietniu 2020 r. na wsparcie:

transportu produktów medycznych do miejsc, w których są one najbardziej potrzebne, poprzez finansowanie transportu środków pomocy i artykułów pierwszej potrzeby do państw członkowskich UE;

transferu pacjentów między państwami członkowskimi UE lub z państw członkowskich do krajów sąsiadujących, w sytuacjach, w których istnieje ryzyko, że usługi zdrowotne będą w danym miejscu zbyt przeciążone

oraz

transportu personelu medycznego i mobilnych zespołów medycznych między państwami członkowskimi UE i do UE z innych krajów.

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych jest częścią szerszej unijnej polityki wsparcia, która obejmuje inne instrumenty, takie jak Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, w tym rescEU, wspólne procedury udzielania zamówień i inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa, a także krajowe działania poszczególnych państw członkowskich. 

GdL 10_2020