Farbowanie włosów a ryzyko choroby nowotworowej

Szacuje się, że w Europie i Stanach Zjednoczonych 50-80% kobiet i 10% mężczyzn po 40. roku życia farbuje włosy. Istnieje podejrzenie, że związki chemiczne występujące w farbach do włosów mają działanie rakotwórcze oraz zaburzają pracę układu hormonalnego.
Farby trwałe, uważane za potencjalnie najbardziej niebezpieczne, stanowią 80% udziału w rynku. International Agency for Research on Cancer klasyfikuje zawodowe narażenie na farby do włosów jako czynnik potencjalnie rakotwórczy.

Na łamach „British Medical Journal” opublikowano doniesienie Personal use of permanent hair dyes and cancer risk and mortality in US women: prospective cohort study autorstwa Y. Zhang i wsp. omawiające to zagadnienie. Przeanalizowano dane ponad 110 tys. kobiet obserwowanych prospektywnie przez 36 lat, które wyjściowo nie chorowały na nowotwór. U osób farbujących włosy nie stwierdzono zwiększonego całkowitego ryzyka rozwoju nowotworów litych ani hematologicznych w porównaniu do osób nieużywających farb. Wykazano jednak, szczególnie wśród kobiet, które w okresie badania farbowały włosy ponad 200 razy, zwiększone ryzyko zachorowania na podstawnokomórkowego raka skóry, raka piersi i raka jajnika. (K.K.)

Źródło: https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2942   

GdL 11_2020