Maseczki, dystans społeczny oraz ochrona oczu – to mniejsze rozprzestrzenianie się koronawirusa

Na łamach „The Lancet” ukazało się doniesie Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis autorstwa D.K.Chu i wsp. przedstawiające wyniki metaanalizy skuteczności zapobiegania szerzeniu się koronawirusa przy zastosowaniu maseczek, dystansu społecznego oraz ochrony oczu.

Autorzy przeanalizowali 172 badania obserwacyjne w 16 krajach oraz 44 istotne badania porównawcze w placówkach opieki zdrowotnej i poza nią (n=25 697 pacjentów).

Transmisja wirusów malała w miarę zwiększania odległości ponad 1 m, a ochrona przed zakażeniem rosła. Noszenie maseczki znacznie zmniejszało ryzyka zakażenia, lepsze wyniki uzyskiwano przy stosowaniu masek N95 lub podobnych w porównaniu z jednorazowymi maskami chirurgicznymi lub podobnymi (np. maski bawełniane wielokrotnego użytku). Ochronie oczu również towarzyszyła mniejsza liczba infekcji (n=3713).  (K.K.)

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext

GdL 11_2020