Komisja Europejska: umowa wspólnych zamówień na dostawę remdesiwiru

Komunikat prasowy 

Bruksela, 8 października 2020

Komisja Europejska podpisała z firmą farmaceutyczną Gilead umowę ramową dotyczącą wspólnych zamówień na dostawę maksymalnie 500 tys. potrzebnych do pełnej terapii dawek leku Veklury (nazwa handlowa remdesiwiru), z możliwością zwiększenia zamówienia ponad tę ilość. Umowę dotyczącą wspólnych zamówień podpisało 36 uczestniczących w niej sygnatariuszy, w tym wszystkie państwa UE, państwa EOG, Zjednoczone Królestwo, a także sześć krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących (Albania, Republika Macedonii Północnej, Czarnogóra, Serbia, Kosowo* oraz Bośnia i Hercegowina).

Wszystkie kraje uczestniczące mogą obecnie składać zamówienia na bezpośrednie zakupy leku Veklury. Na tym etapie Veklury jest jedynym lekiem z warunkowym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu w UE na potrzeby leczenia pacjentów z COVID-19 potrzebujących podawania tlenu.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: W dniu dzisiejszym gwarantujemy dostęp do remdesiwiru nawet 500 tysiącom pacjentom potrzebujących leczenia. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić dostępność bezpiecznego i skutecznego leczenia COVID-19. Dzięki naszym wspólnym unijnym zamówieniom dajemy krajom w całej Europie możliwość łączenia wysiłków i zapewnienia dostępu do niezbędnego sprzętu i leków. Działając wspólnie, jesteśmy zawsze silniejsi i jest to wyraz europejskiej solidarności w walce z COVID-19.

Podpisanie obecnej umowy ramowej dotyczącej wspólnych zamówień jest następstwem umowy zawartej przez Komisję z firmą Gilead dotyczącej zapewnienia 33 380 dawek leku Veklury potrzebnych do pełnej terapii, które od sierpnia są rozprowadzane w całej UE i Zjednoczonym Królestwie. Umowa ta została sfinansowana z ustanowionego przez Komisję instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych (ESI) o łącznej wartości 70 mln euro.

Dawki lecznicze zakupione dzięki środkom ESI pomogły w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb w okresie od sierpnia do października, aby zapewnić leczenie ciężko chorym pacjentom. Lek został udostępniony w kilku transzach. Umowa dotycząca wspólnych zamówień zagwarantuje teraz, że państwa będą nadal mogły zaopatrywać się w lek Veklury w sposób nieprzerwany, jeżeli zdecydują się na zakup tego produktu. 

GdL 11_2020