Wniosek Związku Aptekarzy, Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) o wycofanie uwag Rzecznika MŚP do ustawy o zawodzie farmaceuty

Szanowna Pani Redaktor, Panie Redaktorze,

w załączeniu przesyłam pismo Związku Aptekarzy, Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) skierowane do Rzecznika MŚP w związku z uwagami Rzecznika skierowanymi w sprawie ustawy o zawodzie aptekarza.

Wnosimy o WYCOFANIE złożonych uwag.

Uwagi Rzecznika dublują poprawki składane w konsultacjach społecznych przez lobby komercyjnych, zagranicznych sieci aptecznych (Pharmanet, ZPP, Lewiatan, BCC), stoją w rażącej sprzeczności ze stanowiskiem polskich profesjonalnych małych i średnich przedsiębiorców. Ich wprowadzenie stanowiłoby również zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

Zgłoszone przez Rzecznika uwagi nie były konsultowane z naszym środowiskiem, mimo że zarówno ZAPPA, jak i Naczelna Izba Aptekarska są członkami Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku oraz Zespołu ds. branży farmaceutycznej.

Od dłuższego czasu z niepokojem obserwujemy aktywność Rzecznika MŚP w kierunku obrony interesów dużych, zagranicznych sieci aptecznych, przejawiających się jego udziałem jako strona w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych, toczących się wobec podmiotów prowadzących apteczne sieci, które naruszyły prawo.

Obserwowaliśmy także (posiadamy pełną dokumentację) próby wpływania Rzecznika na organy inspekcji farmaceutycznej za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia w celu wymuszenia na nich zmiany interpretacji przepisów ustawy „Apteka dla aptekarza” wprowadzonej w 2017 r. i chroniącej polski rynek apteczny. Zmiana interpretacji umożliwiłaby omijanie przepisów ustawy, dalszy rozwój sieci, co skutkowałoby upadkiem tysięcy polskich przedsiębiorstw sektora MŚP oraz przejęciem rynku przez kapitał zagraniczny. Stanowiłoby to oczywistą i nieodwracalną stratę dla polskich pacjentów, budżetu państwa oraz systemu opieki zdrowotnej.

Łączę wyrazy szacunku,
Marcin Wiśniewski, ZAPPA

Tutaj pismo ZAPPA do rzecznika MŚP: images/gdl_2020/Pismo do RMSP ws. UoZF_.pdf