Poszczególne rasy ludzkie są różnie podatne na zakażenie koronawirusem

Na łamach „Infection, Genetics and Evolution” ukazał się artykuł Sars-CoV-2 and black population: ACE2 as shield or blade? autorstwa Mattia Vinciguerra i Ernesto Greco, w którym przedstawiono przegląd doniesień na temat częstości występowania COVID-19 u przedstawicieli poszczególnych ras ludzkich.

Najbardziej podatni na zakażenie są przedstawiciele rasy żółtej, a najmniej – rasy czarnej. (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219352/   

GdL 12_2012