Pierwszy na świecie przypadek przeniesienia SARS-CoV-2 przez przeszczepione płuco z dawcy na biorcę

University of Michigan Medical Center

University of Michigan Medical Center

Na łamach „American Journal of Transplantation” D.R. Kaul i wsp. z University of Michigan Medical School opublikowali artykuł zatytułowany Donor to recipient transmission of SARS-CoV-2 by lung transplantation despite negative donor upper respiratory tract testing. Opisano w nim pierwszy na świecie przypadek przeniesienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 poprzez transplantację narządu.

Dawca nie miał wywiadu klinicznego ani objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, a wynik testu RT-PCR wymazu z jamy nosowo-gardłowej był ujemny. Nie przeprowadzono badań dolnych dróg oddechowych. U biorcy, któremu przeszczepiono oba płuca, w trzeciej dobie po przeszczepie wystąpiła gorączka, hipotensja oraz zmiany naciekowe w płucach. Badanie RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 na wymazie z jamy nosowo-gardłowej było niejednoznaczne, natomiast dodatni był wynik z płynu pobranego z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego.

Jeden z torakochirurgów obecnych podczas zabiegu transplantacji zachorował na COVID-19. Analiza wirusologiczna materiału pobranego od dawcy, biorcy oraz zakażonego torakochirurga wykazała, że źródłem zakażenia był dawca.

Autorzy doniesienia podkreślają, że ośrodki transplantacyjne i organizacje pobierające narządy powinny przeprowadzać badania na obecność SARS-CoV-2 w próbkach pobranych z dolnych dróg oddechowych od potencjalnych dawców płuc oraz stosować wzmocnioną ochronę osobistą personelu biorącego udział w pobieraniu i przeszczepianiu płuc.

Źródło: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajt.16532

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Michigan_Medicine#/media/File:University_of_Michigan_Medical_Center.JPG

GdL 5_2021