Kampania edukacyjna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie!

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego rocznie umiera 17,5 miliona osób, co oznacza, że jest to najczęstsza przyczyna zgonów na świecie. W Europie na tę grupę chorób przypada ponad połowa przedwczesnych zgonów. W 80% przypadków przedwczesnym zawałom serca i udarom mózgu można byłoby zapobiec przez odpowiednią profilaktykę i wyeliminowanie czynników ryzyka związanych z niezdrowym trybem życia, takich jak brak aktywności fizycznej, niezdrowa dieta, otyłość, palenie tytoniu i spożywanie nadmiernej ilości alkoholu.

Choroby układu krążenia niezmiennie od ponad 50 lat pozostają najważniejszą przyczyną umieralności Polaków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego każdego roku z przyczyn kardiologicznych umiera około 175 tysięcy osób, co stanowi blisko 46% wszystkich zgonów. Wśród osób po 65. roku życia choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią przyczynę ponad 53% wszystkich zgonów.

Alarmujące są również dane dotyczące nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Z raportu WHO wynika, że w ciągu ostatnich 20 lat w naszym kraju trzykrotnie wzrosła liczba dzieci z nadwagą, a polskie 11-latki są w czołówce najbardziej otyłych nastolatków na świecie. Raport WHO z badań HBSC (Health Behaviour School-aged Children) wskazuje, że aż 18,3% spośród polskich 11- i 12-latków ma nadwagę, a 3,4% jest otyłych. Warto również podkreślić, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, a bierna fizycznie młodzież jest 5 do 6 razy bardziej narażona na choroby serca, nawet przed ukończeniem 20. roku życia.

Aż 80% dzieci z otyłością przenosi ją w dorosłe życie, co stanowi istotny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, a ponadto zwiększa prawdopodobieństwo występowania cukrzycy, miażdżycy i chorób układu ruchu.

Szacuje się, że przy obecnych tendencjach zachorowań i tempie starzenia się społeczeństwa śmiertelność spowodowana chorobami układu krążenia już w 2020 roku przekroczy 200 tysięcy osób rocznie.

Konieczna jest edukacja! „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” to ogólnopolska kampania edukacyjna, organizowana przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i zagrożeń z nimi związanych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kampania jest zaproszeniem dla społeczeństwa do systematycznego podejmowania aktywności fizycznej, wypracowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz eliminacji szkodliwych zachowań. Efektem będzie mniej chorób układu krążenia i ich poważnych konsekwencji.

Partnerem kampanii jest firma Servier Polska.

Więcej pod adresem http://www.dbajoserce.pl/index.php/profilaktyka/zdrowe-dzieci-zdrowa-mlodziez-zdrowi-dorosli.

Źródło: materiały prasowe