Tysiąc ablacji

Kardiolodzy z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie w ciągu 13 lat przeprowadzili 1000 zabiegów ablacji u dzieci z zaburzeniami rytmu serca. Z tej okazji odbyła się 9 stycznia 2017 r. konferencja naukowa.

DSC01005 660

Pracownia Inwazyjnej Elektrofizjologii dla Dzieci została otwarta w 2004 roku w Klinice Kardiologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, a pierwszym pacjentem był 13-letni chłopiec z zespołem preekscytacji po zatrzymaniu krążenia. Tysięczny zabieg ablacji przeprowadzono 6 grudnia 2016 roku u 11-letniej dziewczynki z zespołem preekscytacji. Wiek dzieci, u których wykonywano zabieg ablacji wahał się od 3 miesięcy do 19 lat, a masa ciała mieściła się w przedziale od 6 do 105 kg. Powodem skierowania na ablację był najczęściej częstoskurcz nadkomorowy lub komorowe zaburzenia rytmu serca.

Skuteczność leczenia ablacją u dzieci z prawidłową budową serca jest wysoka i w zależności od lokalizacji źródła arytmii wynosi od 80 do 90%. W przypadku zmienionej anatomii serca przeprowadzenie zabiegu jest trudniejsze, a skuteczność wynosi około 50%. Zabiegi ablacji u małych dzieci wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, u dzieci powyżej 16. roku życia możliwe jest wykonanie zabiegu w znieczuleniu miejscowym z poprzedzająca premedykacją. Podczas zabiegu wprowadza się od 2 do 4 elektrod diagnostycznych oraz jedną elektrodę ablacyjną.

Liczba zabiegów ablacji przeprowadzonych przez kardiologów z CZD jest jedną z większych w Europie. Istnieje duże zapotrzebowanie na zabiegi ablacji serca zarówno u dzieci, jak i dorosłych, dlatego Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podjął inicjatywę stworzenia Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej.

Jubileusze są okazją do wspomnień zarówno pacjentów, którzy szczególnie zapadli w pamięć, jak i lekarzy zasłużonych dla rozwoju danej dyscypliny w Polsce.

Jednym z pacjentów, który zapisał się w pamięci zespołu kardiologów z CZD, było niemowlę z wrodzonym częstoskurczem, u którego po wielokrotnych napadach arytmii, gdy częstość serca wynosiła 300/min niezależnie od podawanych leków przeciwarytmicznych, konieczne było wykonanie ablacji ze wskazań życiowych. Zabieg przeprowadzono z sukcesem, chłopiec obecnie rozpoczął naukę w szkole.

Wśród wspomnianych podczas konferencji lekarzy szczególnie miło było mi usłyszeć nazwisko prof. Mariusza Stopczyka, kardiologa i informatyka, pioniera elektroterapii w Polsce. W artykule wspomnieniowym opublikowanym na łamach „Pulsu” nr 6/2009, miesięcznika Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, czytamy między innymi, że prof. Mariusz Stopczyk był promotorem i recenzentem licznych rozpraw na stopień doktora i doktora habilitowanego w zakresie kardiologii i bioinżynierii. Do recenzowanych rozpraw należała także moja praca doktorska obroniona w 1974 roku na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.

Tekst i zdjęcie
Krystyna Knypl