Zdrowie publiczne

Gdybym kandydowała, miałabym taki program

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Krystyna Knypl

wmasceWydarzenia ostatnich miesięcy sprzyjają spoglądaniu na naszą korporację jako całość. Sprzyjają analizowaniu przyczyn sytuacji, w której większość z nas się znalazła w związku z rządami ustawy refundacyjnej. Sprzyjają też szukaniu dróg naprawy. Najbliższa przyszłość to wybory do samorządu, trzeba więc dla naszych przedstawicieli skonstruować program, dokładnie definiujący nasze wspólne cele.

Czytaj więcej: Gdybym kandydowała, miałabym taki program