Zdrowie publiczne

Więcej papierów zamiast koronerów

Marzena Więckowska

Wiele osób, które nie są związane z medycyną, a które niejednokrotnie miały do czynienia ze śmiercią mniej lub bardziej bliskiej osoby, pewnie nie przywiązuje zbytnio wagi do tego, że aby po śmierci zostać pochowanym w grobie, trzeba w sposób jednoznaczny, profesjonalny i zgodny z prawem zostać uznanym za zmarłego przez fachowca, który określi przy tym sekwencję zdarzeń składających się na kolejno następujące po sobie przyczyny śmierci. Sprawa wydaje się jasna i oczywista, zwłaszcza na amerykańskich filmach, na których przy zwłokach błyskawicznie i bezszelestnie pojawia się koroner, wyposażony w piękne, ogromne auto i nowoczesne laboratorium. Czasami, w razie braku koronera, jego funkcję pełni miejscowy szeryf. Jednak Polska to nie Ameryka, szeryfów tu nie ma, a koronerzy, owszem, są, ale tylko… na papierze.

Czytaj więcej: Więcej papierów zamiast koronerów

Schorzenia neurologiczne wyzwaniem dla Europy

brainDSC03476 400

Statystyczny obywatel naszego kraju wie stosunkowo wiele o tych wyzwaniach dla systemu ochrony zdrowia, które stosunkowo często goszczą w świetle reflektorów. Leczenie chorób serca oraz nowotworów zawsze spotyka się z zainteresowaniem. Schorzenia neurologiczne nie mają takiej siły przebicia medialnego. Tymczasem Europejczykom grozi znieruchomienie z powodu udarów mózgu, stwardnienia rozsianego, choroby Alzheimera czy Parkinsona.

Czytaj więcej: Schorzenia neurologiczne wyzwaniem dla Europy

Rak piersi w Polsce

Konieczna poprawa organizacji leczenia

Krystyna Knypl

Unia Europejska od 11 lat zaleca krajom członkowskim tworzenie sieci ośrodków kompleksowego leczenia raka piersi – Breast Units. Polska konsekwentnie te zalecenia ignoruje. Efekt? Odsetek 5-letnich wyleczeń raka piersi w Polsce jest o 10% niższy od średniej Unii Europejskiej.

uniawzywaDSC02782 200

Czytaj więcej: Rak piersi w Polsce

Artykuł wstępny wydań specjalnych jesień 2014

1280px-Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuplemini

Środowisko lekarskie znalazło się w nieznanej nikomu wcześniej sytuacji. Decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej od stycznia 2015 r. obowiązkowe składki na izby lekarskie zostały podniesione o 50%. Nie podano żadnego wiarygodnego powodu wprowadzenia podwyżki ani planu zagospodarowania zwiększonych wpływów.

Czytaj więcej: Artykuł wstępny wydań specjalnych jesień 2014

Jesień – pora rewolucji ludu lekarskiego?

Krystyna Knypl

Pory roku odgrywają ważną rolę w rewolucyjnych nastrojach ogarniających narody i kontynenty. Nie wiadomo dlaczego o rewolucję łatwiej wiosną i jesienią niż latem i zimą. Tej jesieni rewolucja ogarnęła środowisko lekarskie w Polsce. Liczy ono 164 380 osób. Wszyscy lekarze na mocy Ustawy o zawodzie lekarza muszą należeć do izby, która wydaje im prawo wykonywania zawodu.
Kamyczek bezpośrednio uruchamiający rewolucyjną lawinę jest zwykle mały. Co nim było w wypadku środowiska lekarskiego jesienią 2014 roku? Podwyżka obowiązkowej składki na samorząd z 480 do 720 złotych rocznie.

Czytaj więcej: Jesień – pora rewolucji ludu lekarskiego?

Sumienie to nie jest urządzenie, które działa na zamówienie!

Zdyszana propaganda

Media obiegła wiadomość na krótkich nóżkach. Na jednej miała wytatuowane „lekarze CHCĄ zniesienia klauzuli sumienia”, a na drugiej nóżce „co TRZECI lekarz jest za ZNIESIENIEM klauzuli sumienia”. Wiadomość powstała w wyniku zaglądania lekarzom do mózgów, zwanego też badaniem opinii publicznej. Podobno reprezentatywnym głosem całego środowiska jest głos 1006 przepytanych osób. Tak utrzymują propagandziści zajmujący się tzw. badaniem opinii publicznej.

klauzulasumieniaimg348mini

Czytaj więcej: Sumienie to nie jest urządzenie, które działa na zamówienie!

Dylematy

Nie dajmy sobie wydziobać sumienia

Marzena Więckowska = @Famedyk

Wolność sumienia jest podstawowym prawem człowieka, usankcjonowanym takimi aktami prawa międzynarodowego jak:

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych,

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

Konwencja Praw Dziecka.

Prawo do wolności sumienia

Wszystkie te dokumenty określają zgodnie, że każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Również Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 53 gwarantuje każdemu wolność sumienia. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego prawo do wolności sumienia obejmuje nie tylko możliwość reprezentowania swobodnie wybranego światopoglądu, lecz także prawo do postępowania zgodnie z własnym sumieniem, w tym także wolność od przymusu postępowania wbrew własnemu sumieniu oraz możliwość odmowy takiego postępowania (orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 15.01.1991 r. U8/90, OTK 1991, nr 1, poz. 8).

Czytaj więcej: Dylematy

Media Cluster Meeting on HIV/AIDS

Korespondencja własna z Aten

Ateny 2014 krystyna knyplmini

Przede wszystkim profilaktyka!

W dniach 12-13 czerwca 2014 r. odbyło się w Atenach spotkanie poświęcone zagadnieniom profilaktyki HIV/AIDS, w którym uczestniczyli naukowcy zaangażowani w badania, organizatorzy ochrony zdrowia, reprezentanci ministerstwa zdrowia gospodarzy, przedstawiciele Chafea – Consumers, Health and Food Executive Agency, pacjenci oraz dziennikarze medyczni. Głównym tematem dwudniowych intensywnych obrad były metody zapobiegania HIV/AIDS i schorzeniom towarzyszącym – przede wszystkim wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i C oraz gruźlicy.

ateny2014DSC00792mini

Czytaj więcej: Media Cluster Meeting on HIV/AIDS

Światowy Dzień Nadciśnienia Płucnego

DSC09997mini

8 maja 2014 obchodziliśmy Światowy Dzień Nadciśnienia Płucnego. Z tej okazji w blisko 30 krajach świata zorganizowano kampanie edukacyjne, które miały pokazać, jak trudne jest życie osób z nadciśnieniem płucnym. Na organizowanych tego dnia spotkaniach znani sportowcy, aktorzy, osoby publiczne trenowały na rowerach stacjonarnych aż DO UTRATY TCHU. Osobom z nadciśnieniem płucnym to uczucie towarzyszy na każdym kroku – taki był główny przekaz edukacyjny.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Nadciśnienia Płucnego

Nowe formy organizacyjne w leczeniu raka piersi

Konieczna jest kompleksowa terapia raka piersi

Onkologia jest dyscypliną rozwijającą się bardzo intensywnie. Powstają nowe leki, a diagnostyka jest dokładniejsza. Onkologia cieszy się zainteresowaniem mediów i polityków. Zdawać by się mogło, że nic więcej nie jest potrzebne do jej pomyślnego rozwoju. Tymczasem w naszym kraju tak się nie dzieje. Dlaczego? Powodów jest wiele, ale większość komentarzy sprowadza się do tego samego wniosku – monopolistyczny płatnik narzuca nie zawsze rozsądne rozwiązania. Poszczególne działy onkologii mają swoje specyficzne i szczegółowe problemy, ale ich wspólną cechą jest sztywność przepisów narzuconych przez NFZ. O możliwości nowych, rozsądnych rozwiązań w zakresie leczenia raka piersi mówiono podczas spotkania prasowego 7 maja 2014 roku, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi.

Czytaj więcej: Nowe formy organizacyjne w leczeniu raka piersi

Odpady radioaktywne a środowisko

wm symposiamini

40th Annual Waste Management Conference*

Krystyna Knypl

Wśród najróżniejszych zagrożeń, na które jest narażone środowisko naturalne, stosunkowo rzadko wymienia się odpady radioaktywne. Temat ten pojawia się w mediach i w naszej świadomości głównie w związku z wydarzeniami o typie katastrof nuklearnych czy protestach ludności niezainteresowanej budową elektrowni jądrowej na danym terenie. Tymczasem problem istnieje stale i na co dzień, a medycyna jest jednym z producentów zagrożeń.

Czytaj więcej: Odpady radioaktywne a środowisko

Czytelniku, oblicz swoje ryzyko sercowo-naczyniowe!

 kalkulator ryzykamini

Pod adresem http://my.americanheart.org/professional/StatementsGuidelines/PreventionGuidelines/Prevention-Guidelines_UCM_457698_SubHomePage.jsp dostępny jest najnowszy kalkulator służący do obliczania ryzyka sercowo-naczyniowego, opracowany przez American Heart Association i American College of Cardiology.
Oblicz swoje ryzyko i wyciągnij wnioski!
Redaktor naczelna „Gazety dla Lekarzy” już to zrobiła i będąc miłośniczką wielu amerykańskich rozwiązań, publikuje wyniki obliczeń.

ryzyko sercowo naczyniowe moje

 

Jak stracić cnotę dwa razy?

Praktyczny poradnik dla lubiących tracić

Krystyna Knypl

Media lekarskie obiegła ostatnio wiadomość o wymianie lub wydawaniu nowych PWZ. Nie całkiem wiadomo, o co chodzi, ale zdaje się, że NFZ ma szatański plan wyrugowania ze świadomości i praktycznie z rynku pojęcia Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza wydawanego przez izby lekarskie i zastąpienia go dokumentem nazwanym przez ową instytucję Kartą Specjalisty Medycznego.

Czytaj więcej: Jak stracić cnotę dwa razy?

Gdybym kandydowała, miałabym taki program

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Krystyna Knypl

wmasceWydarzenia ostatnich miesięcy sprzyjają spoglądaniu na naszą korporację jako całość. Sprzyjają analizowaniu przyczyn sytuacji, w której większość z nas się znalazła w związku z rządami ustawy refundacyjnej. Sprzyjają też szukaniu dróg naprawy. Najbliższa przyszłość to wybory do samorządu, trzeba więc dla naszych przedstawicieli skonstruować program, dokładnie definiujący nasze wspólne cele.

Czytaj więcej: Gdybym kandydowała, miałabym taki program